Widget by : MTW

ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္မ်ား

 

Posted on 10 Dec 201833

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရး ေၾကျငာစာတမ္းၾကီး ေပၚထြက္လာသည့္ နွစ္ေပါင္း ခုနွစ္ဆယ္ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၁၀ ရက္ေန ့သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ ့အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းၾကီး ေပၚထြက္ သည့္ နွစ္ေပါင္း ခုနွစ္ဆယ္ ျပည့္ေျမာက္သည့္ ေန ့ျဖစ္သည္။ ယေန ့ကမာၻၾကီးတြင္ လူ ့အခြင့္အေရးသည္ ကမာၻတခြင္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေခတ္ၾကီး၏ အေရးၾကီး ေသာ အစိတ္အပိုင္းတရပ္အေနျဖင့္ တဘက္တြင္ အရွိန္ရလာလ်က္ရွိသည္။ အျခားတဘက္တြင္မူ နိုင္ငံ နွင့္ နယ္ပယ္အေျမာက္အမ်ားတြင္ လူ ့အခြင့္အေရးသည္ ေနာက္ျပန္ ဆုတ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ ့ရသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဓမၼပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္း (သို ့မဟုတ္). . .

အျပည့္အစံုသို႕

Posted on 3 Dec 201832

ျငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြေရး ဟု ေခၚဆိုေလ့ရွိေသာ ျဖစ္စဥ္အတြင္း ျမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (ေျမာက္ပိုင္း) ေခါင္းေဆာင္ နွင့္ အဖြဲ ့၀င္နွစ္ဦးအား အစိုးရအာဏာပို္င္မ်ားက
ဖမ္းဆီးလိုက္ျခင္း နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္

ABSDF ေျမာက္ပိုင္း ဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္ေဆြဦး နွင့္ ၄င္း၏ ရဲေဘာ္နွစ္ဦး အား ၂၀၁၈ ခုနွစ္နုိ၀ဘၤာလ (၃၀) ရက္ေန ့တြင္ မိုးညွင္းျမိဳ ့၌ ဖမ္းဆီး လိုက္ျခင္းမွာ အဆိုပါ အဖြဲ ့အစည္းနွင့္ ၄င္း၏ အဖြဲ ့၀င္မ်ားကိုသာမက တနိုင္ငံလုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးေသာ အဖြဲ ့ေရာ မထိုးေသာ အဖြဲ ့မ်ား နွင့္ အျခားေသာ အျပစ္မဲ့ အရပ္သားလူထုကိုပါ ျခိမ္းေျခာက္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဖမ္းဆီးရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မွာ . . .

အျပည့္အစံုသို႕

Posted on 14 jul 201831

(၂၁) ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးမင္းေအာင္လိႈင္ ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သုံးသပ္တင္ျပခ်က္

(၁) အတိတ္သမိုင္းႏွင့္စပ္လွ်ဥ္း၍ ၎၏မိန္႔ခြန္းမွာ အေတြးအေခၚအရလြဲေနသည္။ ကိုးကားမႈမွာလည္း မျပည့္စုံ ပါ။ “ အတိတ္သမိုင္းရဲ႕ အက်ဥ္းသားမျဖစ္ေစနဲ႕” ဟူ၍ ေျပာၾကားျခင္းမွာ သမိုင္းကို ဥပကၡာျပဳရာေရာက္သည္။ သမိုင္း၏ ခ်ည္ေႏွာင္မႈကိုမခံႏွင့္ ဟူ၍လည္း ဆိုလိုရာေရာက္သည္။ ယင္းမွာ မွားယြင္းပါသည္။  ကိုင္စြဲသင့္ေသာ အေတြးအေခၚမွာ သမုိင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအနက္ အမွန္မ်ားကို သိေအာင္ေလ့လာ၊ တန္းဖိုးထားအသိအမွတ္ျပဳ၊ ဆက္လက္က်င့္သုံးႏို္င္ရန္ ၾကိဳးပမ္း၊  အမွားမ်ားကို သင္ခန္းစာယူျပီး ေနာင္မမွားေအာင္  ေရွာင္ၾကည္ရမည္ျဖစ္ သည္။

အျပည့္အစံုသို႕

Posted on 24 April 201830

 

အျပည့္အစံုသို႕

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posted on 19 April 201829

ႏိုင္ငံတကာျပစ္မွုဆိုင္ရာ တရားရံုး၏ စီရင္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ျပႆနာ ႏွင့္ ဆက္စပ္လ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အစိုးရ၏ တာ၀န္ရွိမွဳ။

၁။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ရံုးက သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ တခု ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းဆိုင္ရာ ေယဘုယ်မူ ကို ကုိးကားလ်က္ စာခ်ဳပ္၀င္မဟုတ္ေသာ ႏုိင္ငံကို စည္းေႏွာင္မည္ မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ မူခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ………………………

အျပည့္အစံုသို႕


Posted on 18 January 201828

 ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ား ျပစ္ဒဏ္ကင္းလြတ္ခြင့္ရေနျခင္းအတြက္ တာ၀န္ရွိမႈကုုိ ရွာေဖြျခင္း
လူမ်ဳိးတုံး သတ္ျဖတ္မႈ ေျမာက္ေသာ စက္ဆုုတ္ရြံရွာဖြယ္ရာဇ၀တ္မႈမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေၾကာင္း ၀န္ခံျခင္းအေပၚ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္၏ သံုုးသပ္ခ်က္

ရခုုိင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ ႔နယ္၊ အင္းဒင္ ေက်းရြာတြင္ ၂၀၁၇ စက္တင္ဘာလအတြင္း သတ္ျဖတ္ခံရမႈတြင္ ၄င္းတုုိ႔တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ပါ၀င္က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာစစ္တပ္က ၀န္ခံလုုိက္သည့္အေပၚ လူ႔အ၀န္းအ၀ိုုင္း တခုုလုုံး အလြန္အမင္း အံ့အားသင့္သြားေစသည္သာမက အျခား အလားတူက်ဴးလြန္မႈမ်ားရွိေနေၾကာင္းသက္ေသျပလုုိက္သကဲ့သုုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။ ယခုုလုုိ လူသိရွင္ၾကား၀န္ခံေျပာၾကားမႈမ်ိဳး ဘာေၾကာင့္ ျပဳလုုပ္လာရပါသနည္း။ ဤကိစၥမွာ - - - - - - -

အျပည့္အစံုသို႕


Posted on 12 January 201827

ျမန္မာႏိုုင္ငံ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ ရွာေဖြေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ဟူသည္တြင္ ေရွ  ့မတိုးေနာက္မဆုတ္အေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားနိုင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ကရင့္အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (KNLA) ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇႏၷ၀ါရီလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း မွ လူထုုသို႔ထုုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္သည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က က်င့္သံုးေနေသာ တရားမွ်တမႈ မရွိသည့္ ျပဳက်င့္မႈမ်ားအေပၚ ေဒါသေပါက္ကြဲမႈကို အခ်က္ျပေနသည့္အတြက္ ေလ်ာ့မတြက္ရန္ လိုသည္။ယင္းေၾကညာခ်က္အရ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ တစ္ႏိုုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုုက္ခိုုက္မွဳ

အျပည့္အစံုသို႕

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posted on 23 Dec 201726

တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ ကရင္နီ စစ္သည္ေတာ္မ်ားအား သတ္ျဖတ္မႈ၊ ကရင္နီျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအား အသိအမွတ္ျပဳရန္ လိုအပ္ခ်က္ တို ့နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍  
ဥပေဒေရးရာ သံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္

အာဏာရ ျမန္မာစစ္အစိုးရ နွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီတို ့အေနျဖင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ နွင့္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္တို ့တြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို လက္မွတ္ေရးထိုးထားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာ
လ ၂၀ ရက္ေန ့၌ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီမွ စစ္သည္ေတာ္ေလးဦးအား ျမန္မာစစ္တပ္က ဥပေဒမဲ့ ဖမ္းဆီး
ျပီးေနာက္  တရားရံုးက ျပစ္ဒဏ္ စီရင္ျခင္းျဖင့္မဟုတ္ဘဲ သတ္ျဖတ္ခဲ့ျခင္းမွာ စစ္ရာဇ၀တ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဤစစ္ရာဇ၀တ္မႈၾကီးကို က်ဴးလြန္သည့္ အခ်ိန္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးျဖစ္စဥ္နွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။ ကရင္နီအမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ ပါ၀င္ေခါင္းေဆာင္ထားေသာ

အျပည့္အစံုသို႕

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posted on 10 July 201725

ဥပေဒအလုပ္သင္စီမံခ်က္ - အလုပ္သင္ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္း

၁။ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ (Federal Law Academy) မွ ဥပေဒပညာဒီပလိုမာ ေအာင္ျမင္ၿပီးသူမ်ားအား အလုပ္သင္မ်ားအျဖစ္လက္ခံ ေလ့က်င့္ေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူပါသည္။ ဥပေဒတကၠသိုလ္ တခုခုမွ ဥပေဒဘြဲ႔(LL.B)ရထားၿပီးသားမ်ားလည္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္သည္။

၂။ ေအာက္ပါရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ဥပေဒအလုပ္သင္စီမံခ်က္ကို ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

(က) ၿငိမ္းခ်မ္း၊ လြတ္လပ္၊ တရားမွ်တ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေပၚအေျခခံၿပီး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားလူငယ္ဥပေဒအင္အားစုကို ေမြးထုတ္ရန္။

အျပည့္အစံုသို႔

Posted on 10 July 201724

တရားသူႀကီးကိုဘိနပ္ႏွင့္ ပစ္ေပါက္ေသာ ေရွ႕ေနႀကီးအမႈအား ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ေရး ဆုိင္ရာ ေနာက္ခံမွ သံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္

မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္ တရားရံုးအတြင္း အမႈကို စစ္ေဆးစီရင္ေနစဥ္အတြင္ တရားသူႀကီးအား ဖိနပ္ျဖင့္ ပစ္ေပါက္ခဲ့သည့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနႀကီးဦးေဇာ္၀င္းအား မႈခင္းသံုးခုျဖင့္ ဖြင့္လွစ္အေရးယူထားေၾကာင္းသိရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတရားစီရင္ေရး သမုိင္းတြင္တခါဘူးမွ် မႀကံဳခဲ့ဘူး၊ မၾကားခဲ့ဘူးေသာ ျဖစ္ရပ္ပင္။ ဤသည္ကို မွ်တစြာ သံုးသပ္ရန္လိုအပ္လာပါသည္။

(၁) ေရွ႕ေနႀကီးမ်ားသည္ တရားရံုး၏ အရာရွိႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသလို ၄င္းတို႔သည္ တရားရံုးကို ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏုိးၾက ေလ့ရွိသည္။ တရားရံုးသည္ ၄င္းတို႔၏ဘ၀ျဖစ္သည္။ ဂုဏ္သိကၡာျဖစ္သည္။ မတရားမႈမွန္သမွ်ကို ခုခံကာကြယ္ ကာ ဥပေဒရႈေဒါင့္မွ တုိက္ပြဲ၀င္ခြင့္ရသည့္ အ၀န္းအ၀ုိင္းျဖစ္သည္။ ...

Read more

Posted on 29 June 201723

ျငိမ္းခ်မ္းေရးထုတ္ျပန္ခ်က္ (၅) -၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံမွ ေပၚေပါက္လွ်က္ရွိေသာ ဥပေဒျပႆနာမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ထုတ္ျပန္ခ်က္

၁။ (NCA) အပိုဒ္ ၂၀ (က) အရ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးမွသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို တနိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္အပိုဒ္ ၂၀ (ဃ) နွင့္ (င) အရ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက်င္းပျပီးေနာက္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို ့ရာတြင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ ့ ယြင္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ မေ၀းလွသည့္အခ်ိန္တြင္ ေပၚေပါက္လာနိုင္ဘြယ္ရွိသည့္မည္သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မွ် တရား၀င္အဆင့္သို ့ေရာက္ရွိနိုင္မည္ မဟုတ္ေျခ။

(၁) ယခင္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ျပီး ျဖစ္ေသာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္နွင့္ ယခုေပၚထြက္လာဘြယ္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ တို ့အၾကားဆက္စပ္မႈ ကင္းမဲ့လွ်က္ရွိျခင္း။ ...

Read more

Posted on 29 June 201722

ျငိမ္းခ်မ္းေရး ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၄) တနိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ (NCA) ကို တရား၀င္ဖ်က္သိမ္းရန္၊ နွင့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳရန္ ေတာင္းဆိုျခင္း။

၁။ (NCA) အပိုဒ္ ၂၀ (က) အရ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ ့အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ ယင္းစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျပီးမွသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံသို ့တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိေစရမည္ ျဖစ္သည္။ သို ့ျဖစ္ ၍ ညီလာခံမတက္ခင္ ကို NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမွာ လုပ္ကို လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အပိုင္းျဖစ္သည္။ NCA ကို လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ တိုင္း၇င္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ ့အစည္းမ်ားအား ့အထူးဖိတ္ၾကားသူအေနျဖင့္ ညီလာခံ သို ့တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳနိုင္ေၾကာင္း စာခ်ုဳပ္တြင္ မည္သည့္ ျခြင္းခ်က္ ျပဌာန္းခ်က္မွ် မပါရွိ။ ...

Read more

Posted on 31 January 201721

ဦးကိုနီ အား လုပ္ၾကံမႈၾကီး အေပၚ ျပင္းထန္စြာ ကန္ ့ကြက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္

တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ ့ေနၾကီး ဦးကိုနီ သည္ ယေန ့ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ လုပ္ၾကံခံလိုက္ရေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ဆက္လက္ၾကီးစိုးေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ "လူကို ေခြးသတ္သည့္ ဇာတ္ လမ္း" ျပန္စလာျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ထင္ရွားရွားျမင္နိုင္သည္။ တိုင္းျပည္အတြက္ ဥပေဒရႈေဒါင့္မွ ေန၍ သူ တတ္နိုင္သမွ်ၾကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္သြားခဲ့သည့္ အဖိုးတန္လူေတာ္တဦးျဖစ္သူ ဦးကိုနီ...

Read more

Posted on 11 November 201620

Daily Eleven သတင္းစာအားအေရးယူမႈအေပၚ ကန္ ့ကြက္ေၾကာင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းက Daily Eleven သတင္းစာအား အေရးယူျခင္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ အတြင္းတြင္ သမတ ေလာင္း ေဒၚနယ္လ္ ထရမ္ ့က အသေရဖ်က္မႈ နွင့္ စြဲဆိုမည္ဟူ၍ နယူး ေရာ့ခ္တိုင္း သတင္းစာၾကီးအား ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္း နွင့္ အလားတူလွ်က္ရွိသည္။ ထရမ့္သည္ အမ်ိဳးသမီးနွစ္ဦး အေပၚ မလိုလားအပ္ေသာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံမႈျပဳခဲ့ေၾကာင္း ယင္းသတင္းစာၾကီးက ေဖၚျပခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပင္။ ဥပေဒေၾကာင္းအေျခခံကို နားလည္သြားသည့္အခါ ထရမ့္က ေနာက္ဆုတ္သြားသကဲ့သို ့ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းသည္ လည္း တရားရံုး၏ အခ်ိန္ နွင့္ လူထု၏ ေငြကို ျဖဳန္းရာေရာက္မည့္ အလုပ္မ်ိဳးကို မလုပ္သင့္။ ...

Read more

Posted on 11 October 201619

အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ Global Justice Center ရ႕ဲဥကၠဌ professor Janet Benshoof စာသင္ေနစဥ္

...

Posted on 11 October 201618

Federal Law Acedamy မွ ပထမ ဆုံး diploma ဘြ႔ဲႏွင့္းသဘင္ပြဲ

...

Posted on 21 September 201617

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋပကၡမ်ားအား

တႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္

လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဥပေဒစုိးမိုးေရးရႈေဒါင့္မ်ားမွ သံုးသပ္ထုတ္ျပန္ခ်က္

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ DKBA ကတဘက္ ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ၄င္း၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ေသာ ကရင္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အဖြဲ႔တို႔ ကတဘက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တဘၤာလ ဒုတယအပတ္မွစတင္း၍ တုိက္ပြဲမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းမွာ တႏုိင္ငံလံုးအပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ကို ကမကထျပဳ ေဖၚေဆာင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစိုးရတို႔အေပၚ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံုလူထုမ်ားက ယံုၾကည္မႈ ကင္းမဲ့ေစပါသည္။

Read more

Posted on 25 August 201616

Bridge ရံုး ႏွင့္ Academic Team For Federalism(LAN)ရံုး တို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေသာ အစီအစဥ္

အခ်ိန္-10:00AM

ေန႔စြဲ - ၁၃.၈.၂၀၁၆

ေနရာ-Bridge ရံုး (မိုင္ဂ်ာယန္) ကခ်င္ျပည္နယ္

ဖက္ဒရယ္အေျခခံအယူအဆ သေဘာသဘာ၀

ႏွင့္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚ ဖက္ဒရယ္ရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း

အထက္ပါေခါင္းစဥ္နွင့္ ပက္သက္၍ Bridge ရံုး ၊ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားအား Academic Team For Federalism(LAN)ရံုး မွ ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးက (၁၃.၈.၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြရွင္းလင္းေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းျဖင့္ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြး မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ပထမပိုင္းအေနျဖင့္ Academic team for federalism(LAN) ရံုးမွ ကုိယ္စားႏွစ္ဦးက အထက္ပါေခါင္းစဥ္ႏွင့္ ပက္သတ္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၁) ဖက္ဒရယ္ အေျခခံ သေဘာသဘာ၀ က႑ ကို ဦးဆင္ဆား မွ ရွင္လင္းေဆြးေႏြးျခင္း

ေမးခြန္း၊ ေမးျမန္း ေျဖဆိုျခင္း က႑

အခ်ိန္- (10:00AM – 11:30AM)

၂) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚ ဖက္ဒရယ္ရႈေထာင့္မွ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း က႑ကို ဦးဂ်ာလီဆိုင္း မွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း

ေမခြန္း၊ ေမးျမန္း ေျဖဆိုျခင္း က႑

အခ်ိန္-( 12:00AM – 1:30PM)

ဒုတိယပိုင္းတြင္ Bridge ရံုး ႏွင့္ Academic Team For Federalism(LAN)ရံုး တို႔မွ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မည့္ အစီစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ခဲ့သည္၊ ထိုေဆြးေႏြးျခင္းက႑မွ Bridge ရံုး ႏွင့္ Academic Team For Federalism(LAN)ရံုး တို႔ ပူးေပါင္းျပီး ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ေသာ တစ္လတစ္ၾကိမ္ ပံုမွန္ ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒစိုးမိုးေရး ၊လူအခြင့္အေရး ၊ေျမယာ၊ဖြ႔ဲစည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္၊ စသည့္အေၾကာင္းအရပ္မ်ား ကို အေျခခံ၍ ဖက္ဒရယ္ အယူအဆမ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါ၀င္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးတင္ ျပျခင္း အစီစဥ္ကို ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ Bridge ရံုးမွ ျပဳလုပ္ရန္ရွိေသာ ေဒသတြင္းဇီ၀ဆိုင္ရာ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း၊ သစ္ေတာဆိုင္ရာ၊ ေျမယာဆိုင္ရာ ေဒသခံမ်ားအခြင့္အေရးစသည့္ လႈပ္ရွားမႈ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ Academic team for federalism ( LAN) ရံုးမွ ဥပေဒေၾကာင္းအရပါ၀င္ ကူညီ ပံ့ပိုး ေပးရန္ ေတာင္းဆို မႈရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ဒုတိယပိုင္း အစီစဥ္ကို ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ျပီး အစီအစဥ္ကိုရပ္နားခဲ့ပါသည္။ ွန္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

Posted on 13 June 201615

ဥပေဒအလုပ္သင္မ်ား ေခၚယူျခင္း (Law Internship)

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕တြင္ တည္ရွိသည့္ ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီတြင္ ဥပေဒ အလုပ္သင္ (Law Internship) အေနျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ရသည့္ ရည္မွန္ခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။

၁။ ဖက္ဒရယ္ေရးရာ လႈပ္ရွားမႈအား ဥပေဒစုိးမိုးေရးအေျခခံမွ ထိေရာက္စြာ ပံ့ပိုးေပးလွ်က္ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ေပၚထြန္းလာေရး၊ ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္နယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးတုိ႔ အတြက္ ပံ့ပိုးေဆာင္ရြက္သြားရန္။

အျပည့္အစံုသို႔

Posted on 5 May 201614

ဖက္ဒရယ္ ဥပေဒ အကယ္ဒမီ (FLA)

သင္ၾကား ပို ့ခ်မႈပိုင္းဆိုင္ရာ မိတ္ဆက္

ဖယ္ဒရယ္ ဥပေဒ အကယ္ဒမီ (ပင္မေဆာင္)

(၁) ဥပေဒေၾကာင္းအရ က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈ (Legal reasoning)

Jurisprudence လို ့ေခၚတဲ့ ဥပေဒသိပၸံပညာရဲ ့အေျခခံက ဥပေဒေၾကာင္းဆိုင္ရာက်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈပါ။ ဥပေဒဆိုတာဘာလဲ၊ ဥပေဒေတြဘယ္လိုေပၚလာသလဲ၊ သမိုင္းေၾကာင္းအရ၊ ကိုယ္က်င့္တရားအရ၊ စံထားခ်က္မ်ား အရ၊ နုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚေတြအရ ဥပေဒကို ဘယ္လိုခ်ဥ္းကပ္မလဲ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒနဲ ့ ျပဌာန္းဥပေဒ ဘာကိုပိုမို တန္ဘိုးထားသင့္သလဲ၊ လူ ့အခြင့္အေရးနဲ ့ဥပေဒစိုးမိုးေရး ဘယ္လိုဆက္စပ္သလဲ၊ ဥပေဒက အာဏာကို ထိန္းခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုတာဘာလဲ၊ ဥပေဒတခုဟာ ရွင္းလင္း၊ တိက်၊ ေရြးခ်ယ္မႈရွိျပီး ခန္ ့မွန္းနိုင္ရမယ္ ဆိုတာ ဘာ အဓိပၸါယ္လဲ။ တည္ဆဲဥပေဒေတြဟာ ဒီလို အဂၤါရပ္ေတြ နဲ ့ညီရဲ ့လားဆိုျပီး က်ိဳးေၾကာင္းဆင္ျခင္မႈေတြပို ့ခ်ေပးတာပါ။ ...

အျပည့္အစံုသို႔

Posted on 18 Jan 201613

ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအစည္းအရံုး-ထိုင္းႏိုင္ငံ(KWAT) ႏွင့္ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳက ြန္ရက္(LAN) တို႔၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ေန႔စြဲ။ ။၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အဓမၼျပဳက်င့္၊ သတ္ျဖတ္မႈ အေပၚစနစ္တက် ဖံုးကြယ္ထားမႈအား၊ ေဖာ္ထုတ္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာသစ္။ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း၊ ေကာင္းခါးေက်းရ ြာတ ြင္၊ လ ြန္ခ ဲ့သည့္တႏွစ္တိတိက၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ပါ၀င္ပတ္သက္သည့္ ကခ်င္ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာမႏွစ္ဦး အဓမၼျပဳက်င့္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စနစ္တက်ဖံုးက ြယ္ထားမႈအား၊ အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ထုတ္တင္ျပထားသည္။ ...

Read more

Posted on 25 Dec 201512

ေမွ်ာ္လင့္ရေသာ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ (၁)

ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးေဟာင္း သန္းေရြတို႔ ေတြ႕ဆံုၾကသည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ပုိင္း ၄င္းတုိ႔မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟူသည့္အေပၚ အမ်ိဳးမ်ိဳးခန္႔မွန္းေျပာဆိုလ်က္ရွိသည္။ည္။...

Read more

Posted on 9 Dec 201511

တရားမွ်တမႈရွာေဖြေရးႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ - ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ရက္ႏွင့္ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးအစည္းအရံုး (ထိုင္းႏုိင္ငံ) တို႔ဦးစီးက်င္းပခဲ့သည့္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြေရး ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးအား ေအာက္တြင္ေဖၚျပထးေသာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း(၃၀)မွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၁၂ဦး၊ ႏွင့္ ေလ့လာသူ ၁၀၆ဦး စုစုေပါင္း ၃၁၈ဦး တက္ေရာက္လွ်က္ ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုင္ဂ်ာယန္ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏုိ၀ဘၤာလ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ ရက္မ်ားတြင္း က်င္းပခဲ့သည္။...

Read more

Posted on 25 nov 201310

လယ္ယာေျမဥပေဒ နွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အစိုး၇၀န္ၾကီး၏ ရွင္းလင္းမႈ ဥပေဒအရ မွားယြင္းျခင္း

၂၀၁၃ ခုနွစ္ နုိ၀ဘၤာလ (၂၃) ရက္ေန ့တြင္ ဘီဘီစီ ေရဒီယို၌ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္း နွင့္ ဖြံ ့ျဖိဳးတိုးတက္ ေရး ၀န္ၾကီးဌာန၏ ၀န္ၾကီး ေဒါက္တာကံေဇာ္ က “ ျပီးခဲ့တဲ့နွစ္က လယ္ယာေျမဥပေဒသစ္အရ သက္ဆိုင္ရာ လယ္လုပ္ သူမ်ားကို ဧျပီ၊ ေမ ေလာက္ ကထဲက စျပီး အမည္ေပါက္ လုပ္ ေပးေနပါတယ္။ အမည္ေပါက္သြားျပီျဖစ္တာေၾကာင့္ ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံလို ့ ရတယ္။ ဒီေျမကိုအေပါင္ထားျပီး စိုက္ပ်ိဳးစားရိတ္ေခ်းေငြ ေခ်းဌားလာနုိင္တယ္။ လြတ္ လပ္ေရးရျပီးကထဲက ၁၉၅၂၊ ၅၃၊ ၅၄ လယ္ယာေျမနိုင္ငံပိုင္ ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒအရ တခ်ိန္တံုးကေတာ့ ...

Read more

Posted on 30 jul 20139

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၉)ရက္ေန႕တြင္ ျပဌာန္းလုိက္သည့္ တရားရံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဥပေဒအား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ရႈေဒါင့္မွ သံုးသပ္ခ်က္

ႏုိင္ငံတခုခု၌ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဟူသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရပ္ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အျခားႏုိင္ငံတခုခုက ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္သည္။ ႏွစ္သက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္တစံုတရာ ပါရွိပါက ယင္း၏အႏွစ္သာရကို ယူသံုးႏုိင္သည္...

Read more

Posted on 30 jul 20139

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၂၉)ရက္ေန႕တြင္ ျပဌာန္းလုိက္သည့္ တရားရံုးမ်ားကို မထီမဲ့ျမင္ျပဳမႈဥပေဒအား လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ လြတ္လပ္ခြင့္ရႈေဒါင့္မွ သံုးသပ္ခ်က္

ႏုိင္ငံတခုခု၌ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ဟူသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ အေၾကာင္းရပ္ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အျခားႏုိင္ငံတခုခုက ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားကို ေလ့လာႏုိင္သည္။ ႏွစ္သက္ေသာ ျပဌာန္းခ်က္တစံုတရာ ပါရွိပါက ယင္း၏အႏွစ္သာရကို ယူသံုးႏုိင္သည္...

Read more

Posted on 27 jul 20138

သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား လႊတ္ေပးျခင္းအေပၚ ဥပေဒေၾကာင္း အေျခခံမွ သံုးသပ္ခ်က္

ဒီႏွစ္ကုန္ရင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြတစ္ေယာက္မွ မက်န္ေစရပါဘူးလုိ႔ ဥေရာပခရီးစဥ္မွာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ကတိေပးေျပာဆိုၿပီး ၂ ရက္အၾကာ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ဒုကၡသည္စခန္းက ဦးဘရန္ေရွာင္ကို ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕နယ္တရားရုံးက မတရားအသင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ (၁)နဲ႔ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခဲ့သည္...

Read more

Posted on 19 jul 20137

လူ ့အခြင့္အေရး လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ အား ဖမ္းဆီးျခင္း အေပၚ အျပင္းအထန္ ကန္ ့ကြက္ျခင္း

၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ (၁၈) ရက္ေန ့တြင္ လူ ့အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားတက္ၾကြေသာ ကခ်င္အမ်ိဳးသမီး ေဒၚေဘာက္ဂ်ာ အား ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ ့ရွိ သူမ၏ ေနအိမ္မွ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားေၾကာင္း၊ သတင္းရရွိပါသည္။ ေဒၚေဘာက္ဂ်ာသည္ ဆြီဒင္နိုင္ငံစေတာ့ဟုမ္းျမိဳ ့အေျခစိုက္ နိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး အဖြဲ႕အစည္းၾကီးျဖစ္ေသာ နိုင္ငံသား အခြင့္ အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ား အဖြဲ႕ (Civil Rights Defenders) က ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ ကြန္ယက္ (Legal Aid Network) ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူလွ်က္ဆားဗီးယားနိုင္ငံ၏ လူ ့အခြင့္အေရးနွင့္ ဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္စီစဥ္ခဲ့ရာတြင္ ...

Read more

Posted on 05 jun 20136

(ဘဲလ္ဂရိတ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္) ျပည္တြင္းမွ ေရွ႕ေနမ်ား၏ ဥေရာပခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဥပေဒစိုးမိုးေရးဆုိင္ရာ သံုးသပ္တင္ျပခ်က္

ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ စေတာ့ဟုမ္းၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ႏုိင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရး အဖဲြ႕အစည္းႀကီးျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားအဖဲြ႕ သည္ ဥပေဒ အေထာက္အကူျပဳ ကြန္ရက္ ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ရယူလွ်က္ ျပည္တြင္းမွေရွ႕ေန (၉)ဦးႏွင့္ လူအခြင့္အေရး လႈပ္ရွားတက္ႀကြသူ တဦး၊ စုစုေပါင္း တစ္ဆယ္ဦးအား ယခငါယူဂိုဆလားဗီးယားႏုိင္ငံ၏ ပင္မ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ ဆားဗီးယားႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ေတာ္

Read more

Posted on 31 jan 20135

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသည္ ေကအိုင္ေအနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒအရ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ျခင္း

ေကအိုင္ေအက မုိင္းခြဲသျဖင့္ ဆုိင္ကယ္ ၃စီး ပ်က္စီးကာ အရပ္သားေသဆုံးခဲ့သည္ ဟူေသာ သတင္းကို ၂၀၁၃ ခုနွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ရက္ေန႔ထုတ္ အစုိးရသတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖၚျပခဲ့သည္။ ယင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းဓါတ္ပုံ မွားယြင္း ေဖာ္ျပေၾကာင္း ျပည္သူတဦးက ေဖၚထုတ္လာသည့္အတြက္ ဇန္န၀ါရီလ ၃၁ ထုတ္ ႏုိင္ငံပုိင္ သတင္းစာမ်ားတြင္ ျပန္ လည္ေတာင္းပန္စာ ထည့္သြင္းခဲ့ရသည္

Read more

Page 1 of 2 1 2 »

Image Gallery

Services Overview

Curabitur sed urna id nunc pulvinar semper. Nunc sit amet tortor sit amet lacus sagittis posuere cursus vitae nunc.Etiam venenatis, turpis at eleifend porta, nisl nulla bibendum justo.

Contact Us

Mrs. Naw Ku Ku
In-charge for Public Relation, Legal Aid Network
Telephone: (46) (0) 73 841 1632
E-mail: legalaidnetwork@gmail.com

Contact Languages: English, Thai, Karen and Burmese
This template downloaded form free website templates