Widget by : MTW

ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ


ဖက္ဒရယ္ဥပေဒအကယ္ဒမီ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနွစ္ ပညာသင္နွစ္အတြင္း ေလ့လာေရး လႈပ္ရွားမႈ ပံုရိပ္မ်ား


ျမန္မာႏိုင္ငံရွိအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခြင့္အေရး လက္ေတြ႔အေျခအေနအေပၚ သံုးသပ္တင္ျပသည့္ သတင္း စာရွင္းလင္းပဲြ

၂၄ - မတ္ - ၂၀၁၈ ။

အျပည့္အစံုသို႕

 

ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္နီျပည္နယ္တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာလက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ား အေပၚ သံုးသပ္တင္ျပသည့္သတင္းစာရွင္လင္းပဲြ

၁၇ - မတ္ - ၂၀၁၈ ။အျပည့္အစံုသို႕


 မိုင္ဂ်ာယာန္ေဒသတြင္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေကာလိပ္ေပါင္းစုံ ေဘာလံုးအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း။

၁၆ - ဇႏၷ၀ါရီ - ၂၀၁၈။

အျပည့္အစံုသို႕


ေမာင္မယ္ သစ္လြင္ၾကိဳဆိုပြဲအခန္းအနား

၁၅ - ဇႏၷ၀ါရီ - ၂၀၁၈ ။

အျပည့္အစံုသို႕


Announcement of the Federal Law Academy
for 2018-2019 Academic Year


 


Introduction

In Mai Ja Yang, a small town in the mountainous ethnic Kachin State, near the China-Burma border, the Federal Law Academy (FLA) has been founded by the Legal Aid Network (LAN) in June, 2014. The following law professors who are members of the International Academic Board of LAN, in addition to its founder, contribute as members of the Academic Board of the FLA:
1. David Fisher, Professor of International Law, Faculty of Law, Stockholm University, Sweden.
2. Dr. Venkat Iyer, Law Commissioner and Barrister, Northern Ireland, UK.
3. Mr. Aung Htoo, Human Rights Lawyer and Founder of the Legal Aid Network.
M.A. (Human Rights) R.L. Teaching Human Rights Law; Columbia University, New York, USA.
The FLA provides a two-year course leading to a Diploma in Law. Every year, 60 students are, at maximum, granted admission.


Aim and Objectives

To nurture and advance the ethnic youths so that they become legal practitioners who will implement the following objectives:
(1) Laying down the Rule of Law foundation for the emergence of an independent, just, developed, and peaceful Federal Union with the underpinning of human rights;
(2) Participating in the process of drafting, making, and enforcing the Federal Constitution, Constitutions of the Ethnic States – which constitute the Federal Union – and respective organic laws and other laws, which will reflect the will of the various ethnic nationalities and their Ethnic States; and,
(3) Facilitating the transformation of the national legal framework on the basis of international law, human rights laws, humanitarian law, and equal rights and self-determination of all ethnic nationalities in order that benefits of the constituent units of the Federal Union as well as of people who have been residing in each respective unit are protected.


The Principal of the FLA :                                   Mr. Aung Htoo


Subjects
The following subjects, inter alia, are covered:
1. The Rule of Law and Jurisprudence
2. International Human rights laws
3. International law
4. International Humanitarian law
5. Introduction to International Criminal Law
6. International Criminal Court
7. The UN Mechanism on Human Rights
8. Constitutional Law
9. Independence of Judiciary
10. Procedural Justice and Fair Trial
11. Introduction to Political Science & Electoral Systems
12. Applied Law
13. Land Law
14. Labor Law
15. Federalism
16. Civil Society
17. Customary Laws
18. Environmental Law
19. Foreign Investment Law
20. Criminal Laws
(a) Penal Code
(b) Special Criminal Laws
21. Civil Laws
(a) Civil Procedure
(b) Contract Law
(c) Tort
22. Evidence Act

Diploma in Law

Certificates of Diploma in Law – signed by Dr. David Fisher, Prof. of International Law, Faculty of Law, Stockholm University, Sweden, Dr. Venkat Iyer, Constitutional Law and Media Law Expert from the United Kingdom, and Mr. Aung Htoo, the Principal of the FLA – will be conferred on the candidates, who have already achieved required qualification after completion of two years course.

Requirements


1. Minimum Qualification:
Passed the second year examination of any University
Copy of the original certificate shall be submitted.
2. Having Ethnic Nationality (Non-Myanmar or Myanmar)
3. Gender – male or female
4. Age – up to 35 (Exception is granted under a very special circumstance.)
5. Medical check: A medical certificate issued by the township surgeon shall be submitted.
6. Residence: Priority is provided to the applicants who are currently living within the territory of the ethnic states in Burma.


Operation of the Academy

1. Lecturers, senior tutors, tutors and visiting legal academicians:
Under the guidance of the Academic Board mentioned above, the lecturers and senior tutors and tutors – the sole purveyors of legal education per se - will teach courses. In addition, some experienced lawyers and academics will also be invited to be guest speakers. Lawyers working with the Legal Aid Network will be tutors.
2. Curriculum: The FLA will have its own mandatory curriculum which will be conducive to dealing with the negative aspects of globalization, whilst fostering its positive aspects, and attending to the changing political landscape of Burma/Myanmar with the underpinning of the Rule of Law.
3. Theory and Practice: Apart from a participatory method to foster students’ critical thinking, the FLA will design teaching techniques to enable students to find creative legal solutions to societal issues, while heeding the promotion and protection of human rights. A combination of theory and practice will be at the core of our teaching.
4. Admission of students: Although the Myanmar nationality is not excluded from our law school, the students who belong to non-Myanmar ethnic nationalities will constitute the great majority.
5. Gender Sensitivity: In order to promote the role of women in current and future society, at least one-third of a total number of students should be females.
6. English Language Skills: Priority will be given to applicants who are relatively skillful in English. Entrance examinations – written, oral or both - will be held.
7. Classrooms: (A) and (B)
Two large classrooms exist on the ground floor of the three-storey main building.
8. Main Hall: To the right of the classrooms is the main hall where public meetings and gatherings can be held.
9. Reading rooms: Quiet reading rooms and computer rooms can be found on the first floor of the main building.
10. Students will stay in the three-storey dormitory, which is separately located at the left side of the law school courtyard.
11. Dining hall: Next to the dormitory is the dining hall, which is attached with a special room wherein distinguished guests can be hosted.
12. Meals: Students will enjoy meals, prepared by local chefs, in the dining hall.
13. Student Lounge: Behind the law school, there is another courtyard in which the Student Lounge and the Stadium can be found.
14. Basketball Court: Located in front of the dormitory.
15. Health – The FLA will take responsibility for basic health care.

Background
The various ethnic nationalities and their constituent units, which existed as independent entities in history, unitedly founded Burma, also known now as Myanmar, since its independence from the British in 1948. Since then, the country has been plagued by civil war given, inter alia, the lack of equal rights and self-determination of the ethnic nationalities, resulting in serious human rights violations to this day.

In terms of population, the Myanmar nationality forms the majority whereas non-Myanmar ethnic nationalities constitute a minority. Between1948-1962, the development of the country took place in the lowland – mainly inhabited by the Myanmar nationality – leaving behind the mountainous areas where non-Myanmar ethnic nationalities have been residing for hundreds of years. Such uneven development happened under the rule of the democratic regimes, which were mainly overwhelmed by the Myanmar leaders, under the 1947 Constitution. The non-Myanmar ethnic leaders deduced from these experiences that, due to lack of sufficient knowledge of the constitution and other laws, they were hoodwinked by the Myanmar leaders.

Before and after the independence of Burma, the main university, where law subjects could be studied, was located only in the capital of the country, Rangoon (currently, known as Yangon), to which the non-Myanmar ethnic youths had only rare access; as such, legal education was primarily enjoyed by the Myanmar youths.
In the aftermath of the military coup of 1962, all people in Burma have suffered a lot. However, when the Myanmar

nationality is contrasted with the non-Myanmar ethnic nationalities, the situation of the latter has been much worse than the former over the past five decades. Even under the current so-called democratic transition which commenced in 2011, a form of legal education – which would facilitate resolving underlying issues on civil war, advancing human rights and the Rule of Law, and leading to development of all ethnic nationalities – has remained unaddressed. At present, there exists no qualified law school in ethnic states.

In terms of geography, which is linked to the rights of the ethnic nationalities, the dealings of the international legal and human rights community have been uneven given that almost all of their major activities which seek to create an educational environment are currently conducted in the lowland – mainly in big cities such as Yangon, Mandalay, Nay Pyi Daw, etc. – whilst marginalizing the mountainous areas where uneducated non-Myanmar ethnic nationalities reside. Founding the Federal Law Academy is a modest attempt to address this gap.Fees to be incurred by the students
Uniform ------- 300
Stationary ------- 200
Food ------ 3,000
--------------------
3,500 RMB in total per year

 

Placse Download 2018 Federal Law Acadamy Scholarship Announcement here.

Placse Download Federal Law Acadamy Application form 2018 here.


 

Page 1 of 1 1 »

Image Gallery

Services Overview

Curabitur sed urna id nunc pulvinar semper. Nunc sit amet tortor sit amet lacus sagittis posuere cursus vitae nunc.Etiam venenatis, turpis at eleifend porta, nisl nulla bibendum justo.

Contact Us

Mrs. Naw Ku Ku
In-charge for Public Relation, Legal Aid Network
Telephone: (46) (0) 73 841 1632
E-mail: legalaidnetwork@gmail.com

Contact Languages: English, Thai, Karen and Burmese
This template downloaded form free website templates